СТЕВО РАЦКОВИЋ је рођен 18.02.1994. у Новом Саду. Са одличним успехом је завршио свих осам разреда основне школе.Са успехом је учествовао и освајао награде на општинским и регионалним такмичењима из математике.

Back to top
Back to top